1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Autor a odborný garant projektu ChoreDieta.sk.

Pracovné skúsenosti z pediatrie a neonatológie

 • 17 rokov na 1. Detskej klinike v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave - naposledy ako zástupca primára novorodeneckého oddelenia
 • 2 roky na anesteziologicko - resuscitačnom oddelení
 • Obvodný pediater
 • Členka Slovenskej pediatrickej spoločnosti.
 • Vedie  detskú ambulanciu na Stromovej ulici č.38 (Kramáre - Bratislava) a súčasne čiastočne pracuje v Detskej fakultnej nemocnici na oddelení patologických novorodencov.

Iné odborné skúsenosti

 • V roku 2006 a 2007 zástupca SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako člen pracovnej skupiny pre účinnosť liekov.
 • Pedagogická činnosť pre študentov Lekárskej fakulty UK

Vzdelanie

 • Špecializačná atestácia v odbore pediatria
 • Nadstavbová atestáciu v odbore neonatológia.
 • Študijný pobyt na detskej klinike v Baseli vo Švajčiarsku.
 • Lekárska Fakulta Univerzity J.P. šafárika