1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 15690
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 7584
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 18132
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 30674
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 15617
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 15019
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 25355
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 52863
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 14346
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 26361
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 18384
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 31149
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 20741
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 33876
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 26006
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 20983
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 34000
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 21665
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 14712