1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 17601
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8319
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19080
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 34840
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 17060
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16117
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 27635
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 58923
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 15591
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 28840
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 19870
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 33151
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 22106
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 36333
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 27393
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 22658
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 36488
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 23504
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 15763