1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 15332
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 7438
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 17890
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 29806
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 15304
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 14793
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 24779
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 51250
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 14046
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 25504
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 18085
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 30585
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 20412
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 33214
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 25703
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 20612
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 33405
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 21237
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 14460