1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 16153
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 7781
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 18384
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 31963
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 16030
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 15310
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 25924
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 54603
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 14682
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 27233
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 18789
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 31687
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 21117
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 34606
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 26423
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 21450
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 34743
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 22154
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 14989