1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 18806
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8681
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19637
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 37461
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 17958
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16788
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 29469
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 63615
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 16227
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 30619
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 21123
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 34749
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 23037
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 37793
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 28223
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 23614
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 38237
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 24596
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 16410