1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 18588
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8605
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19521
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 36937
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 17782
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16642
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 29115
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 62579
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 16095
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 30289
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 20885
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 34408
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 22785
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 37515
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 28050
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 23449
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 37877
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 24320
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 16271