1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 14986
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 7303
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 17661
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 29146
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 15011
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 14579
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 24210
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 49805
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 13814
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 25187
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 17799
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 30158
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 20105
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 32589
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 25411
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 20302
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 32904
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 20799
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 14183