1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 14535
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 7140
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 17411
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 28117
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 14653
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 14315
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 23598
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 48097
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 13530
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 24638
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 17385
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 29577
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 19735
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 31845
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 24951
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 19862
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 32201
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 20268
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 13898