1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 16993
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8101
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 18812
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 33873
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 16667
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 15813
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 26985
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 57229
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 15260
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 28235
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 19443
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 32549
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 21712
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 35763
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 27018
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 22181
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 35853
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 23021
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 15467