1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 17884
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8442
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19234
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 35807
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 17324
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16326
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 28200
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 60313
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 15785
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 29236
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 20141
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 33594
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 22347
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 36784
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 27631
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 22978
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 37062
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 23769
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 15968