1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Invaginácia čreva

Invaginácia je jednou z najčastejších príčin akútnej bolesti brucha v detskom veku.


Čo je to invaginácia

Invaginácia je vsunutie časti črevnej kľučky do nasledujúcej časti, v smere pohybu čreva. Stav patrí k náhlym príhodám brušným, ktoré vyžadujú včasný chirurgický zákrok, v inom prípade môže byť dieťa ohrozené na živote. Najčastejšie vzniká v prechode tenkého čreva do hrubého.

späť na začiatok


Výskyt invaginácie

Invaginácia sa môže  vyskytnúť v každom veku, ale 70% invaginácii sa vyskytuje u malých deti od 5 mesiacov do 2 rokov, s maximom do desiatich mesiacov. Chlapci sú postihnutí 4x častejšie ako dievčatá.

späť na začiatok


Príčiny invaginácie

Príčina je zmena stravy, väčšinou o dojčiat pri prechode z tekutej stravy na tuhú. Ďalej to môže byť črevná infekcia, hlavne vírusová, zdurené lymfatické uzliny v čreve, polypy. Mnohokrát sa príčina nezistí.

späť na začiatok


Priebeh invaginácie

Pri invaginácii sa zasunie časť čreva do druhej časti, tak, ako keby ste si vyhrnuli rukáv. Pri zasunutí sa stláčajú cievy, čím je sťažený krvný obeh v týchto cievach. Krv v nich neprudí, presakuje do steny čreva, ktorá je presiaknutá. Zhrubnutá a presiaknutá stena čreva  tvorí prekážku pre posun črevného obsahu.

Pri dlhšom trvaní takéhoto stavu stena čreva odumiera, do dutiny brušnej prechádzajú cez ňu toxíny a nežiaduce látky z obsahu čreva, čo môže spôsobiť zápal pobrušnice. Je to blana, ktorá vystiela dutinu brušnú. Tento stav je kriticky, vyžaduje okrem okamžitého chirurgického zákroku aj antibiotickú liečbu širokospektrálnymi antibiotikami,  väčšinou v injekčnej alebo infúznej forme.

späť na začiatok


Príznaky invaginácie

  • Bolesť. Je hlavným prejavom ochorenia. Nie je to chronická bolesť, je to náhle vzniknutá bolesť. Prichádza v intervaloch, na začiatku 15-20 minútových. Medzi záchvatmi dieťa zaspí, ale na bolesť sa opäť zobudí. Záchvaty prichádzajú častejšie, to znamená intervaly sa skracujú, bolesť je výraznejšia a trvá dlhšie.Neskôr je dieťa veľmi ubolené, spotené.
  • Stolica ani vetry neodchádzajú, aj keď na začiatku môže ešte odísť jedna stolica.
  • Môže byť prítomný krvavý hlien.
  • Z ďalších príznakov  je vracanie, horúčka, šok. Vracanie a horúčka môžu spôsobiť dehydratáciu a rozvrat vnútorného prostredia.

späť na začiatok


Vyšetrenia

Dieťa patrí do rúk chirurga, ktorý urobí rtg vyšetrenie brucha, poprípade kontrastné vyšetrenie čreva.

späť na začiatok


Liečba invaginácie

Dieťa dostane nazogastrickú sondu, to znamená hadičku cez nos do žalúdka, z ktorej sa odsáva nežiaduci obsah. Dostane infúziu, ktorá  stabilizuje a upraví vnútorné prostredie. To je vlastne aj príprava na operačný zákrok, pretože dieťa musí byť k operácii v stabilizovanom stave. Niekedy, ak je stav v začiatku, pri vyšetrení čreva kontrastnou látkou sa môže invaginácia sama uvoľniť.

späť na začiatok


Komplikácie

Ak stav trvá dlho, môže dôjsť k pretrhnutiu čreva s vyliatím črevného obsahu do dutiny brušnej. Je to závažná komplikácia, ktorá môže dieťa ohroziť na živote.

späť na začiatok


Prognóza

Pri včasnej liečbe je prognóza dobrá.

Stav sa môže opakovať. Častejšie sa opakuje napr. u deti s Crohnovou chorobou.

späť na začiatok


POZOR

Invaginácia je stav akútny, vyžadujúci rýchlu lekársku pomoc. Ak má Vaše dieťa kŕčovité bolesti brucha, prichádzajúce v intervaloch, nemá stolicu ani vetry, je vždy potrebné vyhľadať lekára. Radšej zbytočne navštívte lekára, ako keby ste mali ohroziť zdravie Vášho dieťaťa.

späť na začiatok