1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Gastroezofagový reflux

Gastroezofagálny reflux (GER) je opakovaný spätný návrat žalúdočného poprípade aj dvanastníkového obsahu do pažeráka. Je to v podstate fyziologický jav, ktorý umožňuje napr. odgrgnutie. U deti je tento jav bežný. Ak nespôsobuje dieťaťu problémy, hovoríme iba o refluxe a stav nevyžaduje liečbu. Avšak, za istých okolností,   prítomnosť kyslého žalúdočného obsahu môže vyvolať zmeny na sliznici pažeráka a aj mimo pažerákové problémy. Vtedy hovoríme o refluxovej chorobe.

Iné názvy:  GER


Definícia refluxovej choroby

Refluxová choroba je ochorenie spôsobené patologickým (chorobným ) gastroezofagovým refluxom. Za patologický (chorobný)  považujem ten reflux, ktorý vyvoláva príznaky jednak v pažeráku a jednak mimo pažeráka. Pri vzniku refluxovej choroby je prítomné  zlyhanie protirefluxových mechanizmov. Vznik príznakov závisí o množstva a kvality  vracajúceho sa obsahu a dĺžky  jeho pôsobenia na  sliznicu pažeráka.

späť na začiatok


Výskyt gastreozofagálneho refluxu

 • U deti do jedného roku je to bežný jav.
 • Od narodenia do 3 mesiacov  asi 50% detí má najmenej jeden návrat žalúdočného obsahu do pažeráka alebo až do úst.
 • Najčastejšie sa tento príznak vyskytuje v 4. mesiaci života. V ďalšom období sa stav upravuje a v jednom roku života pretrváva asi len u 1 z 300 detí.
 • Asi 1-1,5% vyžaduje farmakologickú liečbu a 0,4% vyžaduje chirurgickú liečbu.
 • Ak pretrváva po 18. mesiaci života, je pravdepodobná vrodená chyba zvierača. Výskyt refluxovej choroby u starších deti je asi 0,5%.

späť na začiatok


Príznaky GER a refluxovej choroby

Kedy máme podozrenie na reflux u malých deti?

 • Ak je prítomné ublinkávanie viac ako 2x za deň po dobu dlhšiu ako 3 týždne. Väčšina deti nemá z toho zdravotné problémy.

Kedy máme podozrenie na  refluxovú chorobu

 • Dieťa je dráždivé,  bolestivo plače, plače aj počas jedla, zvýšene  sliní, pozorujeme prehĺtanie aj s dlhším časovým odstupom po kŕmení, môže zvracať.
 • Čím je dieťa mladšie tým viac a častejšie zvracia. Zvracanie zvyčajne nebýva prúdom a veľkým oblúkom.
 • Ďalšími príznakom je pálenie záhy. U niektorych deti je prítomný tzv. Sandiferov príznak. Je to hádzanie hlavou s natiahnutým krkom a točením  hlavou počas jedla, alebo po ňom.

späť na začiatok


Následky refluxovej choroby

Poškodenie pažeráka: Prejavuje sa zápalom sliznice pažeráka, prítomné sú  zmeny povrchu sliznice, vredy na sliznici, pozápalové zrasty a zúženia. Zmeny nastávajú v dôsledku pôsobenia kyslého žalúdočného obsahu na sliznicu pažeráka.

Následky  mimo pažeráka: Ak sa žalúdočný obsah dostane vyššie do úst, nosohltana alebo do dýchacích ciest spôsobuje nasledujúce stavy: infekcie dýchacích ciest, chronický kašeľ, astma, náhle úmrtie dojčaťa, apnoe (krátkodobé zastavenie dýchania),  poruchy rastu, zvýšené slinenie.

späť na začiatok


Mechanizmus vzniku gastroezofagálneho refluxu

Na mechanizme vzniku sa podieľa dolný zvierač pažeráka. Deti ho majú vyvinutý, ale nepracuje správne, je tam porucha koordinácie medzi zvieračom a činnosťou žalúdka.

Po najedení by sa mal zvierač medzi žalúdkom a pažerákom uzatvoriť. Ak sa uzatvorí nedostatočne, dochádza k návratu žaludočného obsahu do pažeráka. Ak množstvo vráteného obsahu je veľké, potom sa môže dostať aj do nosohltana a dýchacích ciest.

späť na začiatok


Podporné faktory pre vznik refluxu

 • dedičnosť (prítomnosť GER u  súrodencov, rodičov)
 • neznášanlivosť kravského mlieka
 • nízka pôrodná hmotnosť
 • neurologické ochorenia a poruchy svalového napätia
 • chronické ochorenia dýchacích ciest
 • zvýšený vnútrobrušný tlak
 • užívanie niektorých liekov (metylxantíny, betamimetiká)
 • nevyzretá koordinácia sania a hltania
 • zhoršenie stavu nastáva pri viróze, pri prerezávaní zubov

späť na začiatok


Diagnostika gastroezofagálneho refluxu

USG vyšetrenie – ultrazvukové vyšetrenie je nenáročné a relatívne presné, ako ho robí skúsený odborník. Je možné ho urobiť u malých detí a na bežnú diagnostiku u nekomplikovaných stavov je postačujúce. Môže byť falošne negatívne.

24 hodinová pH metria je invazívnejšie ale veľmi presné vyšetrenie (spoľahlivosť je nad 90%). Dieťa musí mať zavedenú sondu do pažeráka celých 24 hodín. Meria kyslosť prostredia v pažeráku a podľa toho sa hodnotí prítomnosť žalúdočného obsahu. Je to  najpresnejšia metóda a dá sa použiť aj u malých detí. Dieťa však vyžaduje hospitalizáciu.  O potrebe vyšetrení rozhodne vždy pediater s ohľadom na stav a vek dieťaťa.


Röntgenové a endoskopické vyšetrenie pažeráka je určené pre komplikovanú refluxovú chorobu. Pri rtg vyšetrení sú udávané falošne negatívne výsledky v 35% vyšetrení a falošne pozitívne v 14% vyšetrení. Endoskopické vyšetrenie vyžaduje u malých deti celkovú anestézu.

Gastroezofágový reflux sa dá diagnostikovať aj na základe anamnézy a klinických príznakov. Pediater zvyčjane rozozná reflux aj bez potreby ultrazvukového vyšetrenia.

späť na začiatok


Liečba gastroezofagálneho refluxu

Cieľom liečby je odstránenie obtiaži pacienta, zhojenie zmien na sliznici pažeráka, predchádzanie komplikáciám.

Poznáme 2 spôsoby liečby: konzervatívny a chirurgicky.

A: Konzervatívna liečba

1. Režimové opatrenia

K základným pilierom režimových opatrení patrí zvýšená poloha. Na základe pH metrie sa ukazuje, že najvhodnejšia poloha je zvýšená poloha na brušku, avšak kvôli častejšiemu výskytu syndrómu náhleho úmrtia, nemožno túto polohu odporúčať.  Vhodná poloha v  spánku je na chrbátiku, podložka by mala zvierať  30-40 stupňový uhol s vodorovnou rovinou. U deti nad 1 rok je odporúčaná poloha na ľavom boku s mierne zvýšenou polohou hlavičky.

2. Diétne opatrenia

Diéta pozostáva zo zahustenie stravy prípravkom zo svätojánskeho chleba, čo sú  strukové plody subtropickej dreviny.  U nás je  k dispozícii  Nutriton, u umelo živených je možne využiť aj mlieko s antirefluxovým účinkom, ktoré sa vyrábajú tiež  v kombinácií s hypoalergénnym prevedením.

Tieto deti by sa mali kŕmiť častejšie a v malých množstvách, je potrebne dbať na odgrgnutie po jedle, šetrnú manipuláciu s dieťaťom po jedle. U starších deti je  vhodné obmedziť  potraviny a nápoje, ktoré znižujú  napätie dolného pažerákového zvierača a predlžujú vyprázdnenie žalúdka, napr. tučné jedlá, káva, kakao, čokoláda, džúsy, mentol, čerstvé pečivo. Podobne pôsobia niektoré lieky (teophyllin, betablokátory).

3. Farmakologická liečba

Cieľom  liečby je redukovať množstvo a kyslosť žalúdočného obsahu. Tým obsah, ktorý sa dostane do pažeráka, nespôsobuje poškodenie sliznice pažeráka.Tieto lieky sa volajú antacidá. U deti sú vhodné len na krátkodobé použitie. Vhodné sú aj  lieky, ktoré potláčajú tvorbu kyseliny žalúdočnej – (blokátory H2 receptorov). Úprava pohyblivosti tráviaceho traktu prokinetikmi nie je u deti momentalne bežná, vzhľadom nato, že  väčšina týchto liekov nie je určená pre detský vek.

B: Chirurgická liečba


Je potrebná výnimočne. O potrebnosti chirurgickej liečby rozhodne pediater, gastroenterológ a chirurg.

späť na začiatok


Prognóza

Bežný reflux vymizne do 12. -18. mesiaca života.

späť na začiatok